คลังเก็บหมวดหมู่: Eat your Past

หลักฐานชี้ ชนชั้นอีลีทของมองโกลโบราณดื่มนมจามรีมากว่า 800 ปี

นอกจากชนเผ่าทิเบตแล้ว มองโกลเป็นอีกกลุ่มที่เลี้ยงจามรีเพื่อการใช้งานและเพื่อบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมของจามรี หลักฐานจากมัมมี่ที่พบหลังจากชั้นดินเยือกแข็งเกิดการละลายสามารถทำให้สืบค้นเกี่ยวกับอาหารการกินของชาวมองโกลโบราณ และเป็นครั้งแรกที่พบหลักฐานทางโบราณคดีของการบริโภคน้ำนมจามรีโดยตรงจากสุสานที่มีอายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 13

อ่านเพิ่มเติม หลักฐานชี้ ชนชั้นอีลีทของมองโกลโบราณดื่มนมจามรีมากว่า 800 ปี