คลังเก็บหมวดหมู่: Oceania

สะพรึง! การกินสมองคนของชนเผ่าช่วยป้องกันโรคบางชนิดได้

การศึกษาพฤติกรรมการกินสมองคนของคนในชนเผ่าปาปัว นิวกินีซึ่งมีประเพณีการปลงศพที่รวมถึงการรับประทานสมองของผู้ตาย ทำให้พบว่าพิธีกรรมเช่นนี้อาจช่วยป้องกันการเกิดโรคประเภทหนึ่งได้

อ่านเพิ่มเติม สะพรึง! การกินสมองคนของชนเผ่าช่วยป้องกันโรคบางชนิดได้