เฉลียงสุสานหมู่ที่Dara…ความงดงามทางความเชื่อบนทางเดินของความตาย

ช่องคูหาและกล่องหินที่เห็นเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของพิธีกรรมการฝังศพเมื่อราว 1,500 ปีมาแล้วที่เมืองโบราณชื่อว่า “ดารา” (Dara) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด Mardin ประเทศตุรกี โดยมีมากกว่าร้อยศพซึ่งนำมาฝังเอาไว้ โดยหลังจากทำการขุดค้นเรียบร้อยจึงพร้อมจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงดงามอันโดดเด่น

เมืองโบราณ Dara เป็นเมืองสำคัญทางตอนเหนือของดินแดนเมโสโปเตเมีย โดยในการขุดค้นพบโครงกระดูกและชิ้นส่วนกระดูกจำนวนมากในบริเวณสุสานแห่งนี้เมื่อปี 2010 ทางศาสตราจารย์ Hüseyin Metin หัวหน้าทีมขุดค้นเมือง Dara และเป็นคณาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดีของ Kafkas University ให้ความเห็นว่าการค้นพบรูปแบบเฉลียงสุสานและชิ้นส่วนกระดูกจำนวนมากในแหล่งโบราณคดี ทำให้เมืองดารามีความโดดเด่นมากกว่าเมืองอื่นๆ ในแถบอารยธรรมเดียวกัน

(DHA PHOTO เข้าถึงได้จาก https://www.dailysabah.com/gallery/life/1400-year-old-gallery-grave-in-ancient-city-of-dara-opened-to-visitors-in-turkey?gallery_image=1035384)
(DHA PHOTO เข้าถึงได้จาก https://www.dailysabah.com/gallery/life/1400-year-old-gallery-grave-in-ancient-city-of-dara-opened-to-visitors-in-turkey?gallery_image=1035384)

จากการศึกษาที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าเมืองนี้ถูกก่อตั้งในสมัยอาณาจักรโรมัน รัชสมัยของจักรพรรดิ Anastasius I (491-518 c.) เพื่อใช้เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันออกของอาณาจักรโรมันในการต่อต้านพวกซาซานิด (Sassanid) โดยใช้หินที่ตัดจากเหมืองหินบริเวณทางตะวันตกของเมืองในการก่อสร้างกำแพงขนาดใหญ่ยาว 4 กิโลเมตรล้อมรอบเมือง

(DHA PHOTO เข้าถึงได้จาก https://www.dailysabah.com/gallery/life/1400-year-old-gallery-grave-in-ancient-city-of-dara-opened-to-visitors-in-turkey?gallery_image=1035384)

ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 6 เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม “อนาสเทซิโอโพลิส” (Anastasiopolis) ที่เป็นเมืองแห่งกำแพงปราการสูงใหญ่และมีแหล่งเก็บน้ำมโหฬาร โดยเฉลียงสุสานเป็นสุสานที่อยู่ติดกับสุสานประจำเมืองที่เรียกว่า “เนโครโพลิส” (Necropolis) ซึ่งอยู่นอกตัวเมือง

การขุดค้นภายในเมืองดารา พบร่องรอยต่างๆ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนรากฐานสถาปัตยกรรมต่างๆ ตั้งแต่โบสถ์, พระราชวัง, ตลาด, บ้านเรือนและบ่อบาดาล, ทางระบายน้ำ ไปจนถึงอ่างเก็บน้ำและสุสานขนาดใหญ่ แสดงถึงการอยู่อาศัยของประชากรจำนวนมาก

ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่พบในสุสานเมืองโบราณ Dara,Madin,ตอนใต้ของตุรกี (DHA PHOTO 20 AUG 2020)

จากการวิเคราะห์ทางนิติมานุษยวิทยาแสดงให้เห็นว่าเหล่าบรรดากระดูกเป็นของผู้คนจำนวนกว่า 3,000 คน ส่วนมากมีอายุไม่เกิน 45 ปีขณะที่เสียชีวิต สันนิษฐานว่าโครงกระดูกเหล่านี้เป็นของนักรบที่เข้าร่วมศึกระหว่างโรมันกับชาวเปอร์เซีย ซาซานิดส์ช่วงราวปีคริสต์ศักราช 573

ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่พบในสุสานเมืองโบราณ Dara,Madin,ตอนใต้ของตุรกี (DHA PHOTO 20 AUG 2020)

เนื่องด้วยคติความเชื่อเกี่ยวกับการคืนชีพ กระดูกเหล่านี้จึงถูกนำกลับมาจากสนามรบ เพื่อทำการจัดเรียงและทำพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งความเชื่อและพิธีกรรมในรูปแบบเดียวกันยังมีการปฏิบัติกันในวันเสาร์ของโบสถ์กลุ่มความเชื่อแบบไซลิแอค ออธอร์ด็อกซ์ (Syriac Orthodox) หรือกลุ่มคริสต์ศาสนาในพื้นที่เมโสโปเตเมีย โดยทางทีมขุดค้นและอนุรักษ์คาดว่าจะมีการฟื้นฟูและจัดเรียงให้ใกล้เคียงสภาพเดิมภายในเฉลียงสุสาน และยังตระหนักถึงความสำคัญทางด้านมิติความเชื่อและศรัทธาของผู้คนที่ยังหลงเหลือถึงปัจจุบัน

Cists are seen in the ancient city of Dara, Mardin, southern Turkey, Aug. 20, 2020. (DHA PHOTO)

เพื่อรองรับการเข้าชม ทีมงานจัดแสดงจึงต้องทำเปลือกอาคารเป็นกระจกด้านหน้า (glass facade) และทำทางเดินเฉพาะสำหรับเยี่ยมชม และจัดแสงไฟอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าชมเป็นไปอย่างสวยงาม เรียบง่าย และรบกวนแหล่งโบราณคดีให้น้อย

บริเวณทางเข้าด้านหน้าสุสานที่มีการทำช่องกระจก (DHA PHOTO เข้าถึงได้จาก https://www.dailysabah.com/gallery/life/1400-year-old-gallery-grave-in-ancient-city-of-dara-opened-to-visitors-in-turkey?gallery_image=1035384)
บริเวณภายในเฉลียงสุสานเมือง Dara, Mardin, southern Turkey, Aug. 20, 2020. (DHA PHOTO)
An interior view from the gallery grave located at the ancient city of Dara, Mardin, southern Turkey, Aug. 20, 2020. (DHA PHOTO) An interior view from the gallery grave located at the ancient city of Dara, Mardin, southern Turkey, Aug. 20, 2020. (DHA PHOTO)

โดยปกติแล้วการจัดทำแหล่งโบราณคดีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ (Site Museum) อาจต้องเผชิญปัญหากับมุมมองทางด้านมนุษยธรรม โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีประเภทสุสาน แต่ด้วยความเชื่อของคนดั้งเดิมในการมองเรื่องความตายและขนบในการสร้างเฉลียงสุสาน อาจทำให้เราต้องมองอีกมุมว่าเป็นสิ่งยอมรับได้และเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาในการสวดภาวนาให้กับผู้วายชนม์ดังที่กระทำกันในโบสถ์จนถึงทุกวันนี้

มีโอกาสไปตุรกี ก็แวะเวียนไปชมไซต์นี้ได้ ติดไฟขนาดนี้ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ อย่าลืมขอหวยเผื่อด้วย แต่ทางนี้คงไม่ซื้อ กลัวผีหลอก 555


References :

DEMIRÖREN NEWS AGENCY.(AUG 21, 2020).”Unique gallery grave in ancient city of Dara in spotlight“.dailysabah. Available from : https://www.dailysabah.com/arts/unique-gallery-grave-in-ancient-city-of-dara-in-spotlight/news [cited 15/09/2020]

MARDİN – Demirören News Agency.(December 23, 2018).”Gallery grave found in Mardin ‘unique’ in the world“.Hurriyet Daily News. Available from : https://www.hurriyetdailynews.com/gallery-grave-found-in-mardin-unique-in-the-world-139948 [cited 15/09/2020]

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.